Kontaktopplysninger


Bakgrunnsopplysninger

Eksempel: 400 m fra land ved Tønsberg Tønne, 10 km syd for Sandefjord.


Forhold


Direkte involverte i hendelsen


Egen beskrivelse av hendelsen


Redning / assistanse


Annet


Har du spørsmål til våttkort.no? Send mail til kurs@padleforbundet.no